Mooi gedicht om iemand mee op te peppen (of jezelf)

Ben je op zoek naar een gedicht om iemand een steuntje in de rug te geven, of misschien wel jezelf? Dit gedicht, 'Don't quit', gaat over geloof, hoop, liefde en doorzettingsvermogen.

De juiste woorden vinden om iemand in moeilijke tijden te troosten, kan een uitdaging zijn. Maar dit gedicht raakt voor veel mensen precies de juiste snaar. Het is geschreven door John Greenleaf Whittier, een Amerikaanse dichter die leefde van 1807 tot 1892.

Scroll omlaag voor de Nederlandse vertaling van dit gedicht.

 

Don’t quit

When things go wrong, as they sometimes will,

When the road you’re trudging seems all up hill,

When the funds are low and the debts are high,

And you want to smile, but you have to sigh,

When care is pressing you down a bit,

Rest if you must, but don’t you quit.

Life is queer with its twists and turns,

As everyone of us sometimes learns.

And many a failure turns about,

When he might have won had he stuck it out.

Don’t give up, though the pace seems slow,

You might succeed with another blow.

Often the goal is nearer than

It seems to a faint and faltering man.

Often the strugler has given up,

When he might have captured the victor’s cup.

And he learned too late when the night slipped down,

How close it was ’the golden crown’.

Succes is failure turned inside out,

The silver tint of the clouds of doubt.

And you never can tell how close you are,

It may be near, when it seems afar.

So stick to the fight when you’re hardest hit.

It’s when things seem worst,

THAT YOU MUST NOT QUIT!

 

In het Nederlands vertaald:

Niet opgeven

Wanneer dingen verkeerd gaan, zoals soms het geval is,

Wanneer de weg die je aflegt bergopwaarts lijkt,

Wanneer de fondsen laag zijn en de schulden hoog,

En je wilt glimlachen, maar je moet zuchten,

Wanneer de zorg je een beetje onder druk zet,

Rust uit als het moet, maar geef niet op.

Het leven is grillig met zijn wendingen,

Zoals iedereen van ons wel eens leert.

En menig mislukking draait om,

Als hij had kunnen winnen als hij had doorgezet.

Geef niet op, ook al lijkt het tempo laag,

Je zou kunnen slagen met nog een slag.

Vaak is het doel dichterbij dan

het lijkt voor een zwakke en wankelende man.

Vaak heeft de strijder opgegeven,

Toen hij de beker van de overwinnaar had kunnen veroveren,

En hij leerde te laat toen de nacht viel,

Hoe dichtbij 'de gouden kroon' was.

Succes is mislukking binnenstebuiten gekeerd,

De zilveren tint van de wolken van twijfel.

En je kunt nooit zeggen hoe dichtbij je bent,

Het kan dichtbij zijn, wanneer het ver weg lijkt.

Dus blijf vechten als je het hardst geraakt wordt.

Het is wanneer dingen het ergst lijken,

DAT JE NIET MOET OPGEVEN!

 

Ken jij ook een gedicht dat troost biedt en mensen moed geeft? Deel het met ons!

Helaas is reageren op dit artikel niet meer mogelijk omdat het originele blog (Passievoorpsychologie.nl) niet meer bestaat. Toch hoop ik dat je waardevolle inzichten hebt opgedaan die je verder kunnen helpen.

 

Naar het overzicht